Pisanje

Kada pišeš tekst koji drugi treba da čitaju, pokušaj da pišeš direktno se obraćajući svojoj publici.

Objasni svoje ideje koliko god jasno i jednostavno možeš da bi izbegao nedoumice i pogrešno razumevanje čitaoca. Jedna stvar koju možeš uraditi je da izbegneš dugačke reči kada se mogu upotrebiti i one kraće.

U forumima to zaista pomaže da tvoje teme i komentari ostanu kratki i u vezi sa temom. Umesto jednog dugačkog komentara koji sadrži mnogo poenti, moglo bi biti bolje napisati nekoliko kraćih (koji čak mogu pripadati odvojenim forumima).

Preuređuj svoj tekst koliko god je potrebno dok ne bude ispravan. Čak i u komentarima na forumima imaš 30 minuta nakon kačenja poruke da se vratiš i ispraviš je ukoliko je to potrebno.

U replikama drugim korisnicima, pokušaj da razmisliš o interesantnim pitanjima koja im možeš postaviti. Ovo će pomoći i tebi i drugim osobama da razmislite (i naučite!) o tematici o kojoj vodite diskusiju.

Više informacija o postavljanju pitanja

Više informacija o čitanju

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English