Maksimalan broj predatih datoteka

Maksimalan broj predatih datoteka po korisniku. Ovaj broj se ne prikazuje studentima, pa Vas molimo da u tekstu zadatka navedete konkretan broj datoteka koje tražite od studenata da predaju kao svoje rešenje zadatka.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English