Vrste zadataka

Sve je veći broj vrsta zadataka koje su Vam na raspolaganju:

Offline aktivnost

Ovo je korisno kada se zadatak izvršava van Moodlea (negde drugde na Webu ili uživo).

Studenti mogu da vide opis zadatka, ali ne mogu da predaju nikakve fajlove. Ocenjivanje funkcioniše normalno, i studenti dobijaju obaveštenja o svojim ocenama.


Online tekst

Ova vrsta zadatka traži od korisnika da urede tekst, koristeći uobičajene alatke za uređivanje. Nastavnici rešenja mogu oceniti direktno na sajtu, čak dodati svoje komentare/korekcije u sam tekst rešenja.

(Ako ste radili u nekoj od ranijih verzija Moodlea, ova vrsta zadatka Vas može podsetiti na aktivnosti koje su se pre izvodile korišćenjem dnevnika (modula Journal).)


Postavljanje datoteke

Ova vrsta zadatka dozvoljava svakom korisniku da na server postavi jednu datoteku, bilo kog formata.

To može biti tekstualni dokument, slika, arhiva, ili bilo šta drugo što je traženo od studenata kao rešenje zadatka.


Napredno postavljanje datoteka

Kod ove vrsta zadatka svakom studentu je dozvoljano da kao svoje rešenje na server postavi jednu ili više datoteka bilo kog formata. To mogu biti tekstualni dokumenti, slike, arhive, ili bilo šta drugo što je traženo od studenata kao rešenje zadatka.

Ova vrsta zadatka Vam takođe dozvoljava da postavite više datoteka sa komentarima rešenja (povratnim informacijama). Ta se mogućnost može iskoristiti i da bi se pri definisanju zadatka različitim studentima dale različite datoteke kao resursi s kojima treba da rade.

Moguće je dodavati beleške koje opisuje predate datoteke, tok izrade rešenja ili bilo kakve druge tekstualne informacije.

Predaja rešenja ove vrste zadatka mora se eksplicitno završiti. Trenutni status rešenja se može pogledati u svako doba (nedovršena rešenja su posebno označena kao radne verzije). Moguće je i vratiti neocenjeno rešenje ponovo u status radne verzije.


Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English