Podudararnje sa razlikovanjem velikih i malih slova

Ova opcija određuje da li je neophodno tačno podudaranje u velikim i malim slovima prilikom automatskog linkovanja pojmova.

Na primer, ako je ova opcija uključena, tada se reč "html" u poruci na forumu NEĆE linkovati na pojam "HTML" u rečniku.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English