Prikazivanje opcija po abecednom redu

Možete prilagoditi na koji način želite da omogućite da korisnik pregleda rečnik. Pregledanje i pretraživanje su uvek dostupni, a možete da odredite i još tri opcije:

PRIKAŽI SPECIJALNE Omogući ili onemogući prikazivanje po specijalnim karakterima kao što su @, #, itd.

PRIKAŽI ABECEDU Omogući ili onemogući abecedno prikazivanje.

PRIKAŽI SVE Omogući ili onemogući prikazivanje svih pojmova odjednom.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English