Pregled

 1. Lekcija je sačinjena od nekog broja stranica i opciono tabela grana.
 2. Stranica sadrži neki sadržaj i prirodno završava sa pitanjem. Stoga naziv Stranica Pitanja.
 3. Za Esejna Pitanja ne postoji odgovor, samo rezultat, povratne informacije i skok na stranicu.
 4. Svaki odgovor može imati kratak tekst koji je prikazan ako je odgovor izabran. Ovaj kratak tekst se naziva odziv.
 5. Takođe, svakom pitanju je pridružen skok. Skok može biti relativan - ova stranica, sledeća stranica - ili apsolutan - označavajući bilo koju od stranica u lekciji ili završetak lekcije.
 6. Po podrazumevanim vrednostima, prvi odgovor skače na sledeću stranicu u lekciji. Potonji odgovori skaču na istu stranicu. To jest, studentu je ponovo prikazana ista stranica lekcije ukoliko nije izabrao prvi odgovor. Ukoliko ste kreirali grozd sa krajem grozda, i pitanje je unutar njega, možete takođe skočiti i ka Neviđenom Pitanju unutar grozda. Ova mogućnost neće biti prikazana ukoliko niste u grozdu. Skup pitanja možete u bilo kom trenutku obuhvatiti grozdom i krajem grozda.
 7. Sledeća stranica je određena logičkim redosledom lekcije. To je redosled stranica kako ga vidi nastavnik. Ovaj redosled se može izmeniti pomeranjem stranica unutar lekcije.
 8. Lekcija takođe poseduje i navigacioni redosled. Ovo je redosled stranica kako ih vide studenti. Ustanovljen je skokovima određenim za pojedinačne odgovore i može se uveliko razlikovati od logičkog redosleda. (Iako skokovima nisu izmenjene njihove podrazumevane vrednosti ova dva redosleda su veoma povezana.) Nastavnik ima mogućnost da proveri navigacioni redosled.
 9. Kada su prikazani studentima, odgovori su uglavnom izmešani. To jest, prvi odgovor sa nastavnikove strane gledišta ne mora obavezno biti i prvi odgovor u listi prikazanoj studentima. (Dalje, svaki put kada je isti skup odgovora prikazan oni će se verovatno pojaviti u drugom redosledu.) Izuzetak su skupovi odgovora za pitanja kod kojih se tipovi poklapaju, tu su odgovori prikazani u istom redosledu kako ih je nastavnik uneo.
 10. Broj odgovora može varirati od stranice do stranice. Na primer, dozvoljeno je da neke stranice završavaju tačno/netačno pitanjima dok druge imaju pitanja sa jednim tačnim odgovorom i tri, nazovimo ih tako, smetala.
 11. Moguće je postaviti stranicu bez ijednog odgovora. Studentima se prikazuje Nastavi veza umesto skupa izmešanih odgovora.
 12. Ukoliko je prilagođeno bodovanje isključeno: u svrhu ocenjivanja lekcija, tačni odgovori su oni koji skaču na stranicu koja je niže u logičkom redosledu nego trenutna stranica. Netačni odgovori su oni koji ili skaču na istu stranicu ili na stranicu više u logičkom redosledu nego trenutna stranica. Stoga, ako skokovi nisu izmenjeni, prvi odgovor je tačan odgovor a ostali odgovori su pogrešni odgovori.

  Ukoliko je prilagođeno bodovanje uključeno: rangiranje odgovora je određeno vrednošću odgovora u poenima, ukupni zarađeni poeni služe kao deo ukupne vrednosti lekcije u poenima, i idu do 100%.
 13. Pitanja koja mogu imati više od jednog tačnog odgovora. Na primer, ako dva odgovora skaču na sledeću stranu onda se bilo koji od njih uzima za tačan. (Iako je ista ciljna stranica prikazana studentima, odzivi prikazani na putu do te stranice mogu biti različiti za ta dva odgovora.)
 14. Sa nastavnikovog gledišta lekcije ispravni odgovori imaju podvučene Nazive Odgovora.
 15. Tabele Grana su jednostavno stranice koje imaju skup veza ka drugim stranicama u lekciji. Obično lekcija počinje sa tabelom grana koja služi kao Sadržaj.
 16. Svaka veza u tabeli grana ima dve komponente, opis i naslov stranice ka kojoj vodi.
 17. Tabela grana efektivno deli lekciju u određeni broj grana (ili sekcija). Svaka grana može sadržati neki broj stranica (koje su verovatno vezane za istu temu). Kraj grane je obično označen stranicom Kraj Grane. To je posebna stranica koja, po podrazumevanom, vraća studenta natrag ka prethodnoj tabeli grana. ("Povratni" skok u stranici Kraj Grane se može izmeniti, ukoliko je potrebno, vršenjem izmene u samoj stranici.)
 18. U lekciji može postojati više nego jedna tabela grana. Na primer, lekcija bi se mogla zgodno urediti tako da specijalistički poeni budu podgrane u okviru grana glavne teme.
 19. Važno je dati studentima način da završe lekciju. Ovo se može postići uključivanjem veze "Kraj Lekcije" u glavnoj grani tabele. Ta veza skače ka (imaginarnoj) stranici Kraj Lekcije. Druga opcija je da poslednju granu u lekciji (ovde se "poslednja" koristi u smislu logičkog redosleda) jednostavno nastavi ka kraju lekcije, tj. da ne bude prekinuta stranicom Kraj Grane.
 20. Ukoliko je prilagođeno rangiranje isključeno, kada lekcija sadrži jednu ili više tabele grana preporučeno je podesiti parametar "Minimali broj Pitanja" na neku razumnu vrednost. To će postaviti donju granicu na broj stranica koje se vide kada se izračunava ocena. Bez ovog parametra student može posetiti jednu granu u lekciji, odgovoriti tačno na sva pitanja i napustiti lekciju uz maksimalnu ocenu.

  Ukoliko je prilagođeno rangiranje uključeno, studenti se ocenjuju na osnovu broja poena koje su zaradili, u vidu procenta ukupnog broja poenta lekcije.
 21. Dalje, ako je prilagođeno rangiranje isključeno, kada postoji tabela grana student ima priliku da ponovo poseti istu granu više od jednog puta. Ipak, ocena se računa samo za jedinstvena pitanja na koja je dat odgovor. Stoga učestalo odgovaranje na isti skup pitanja ne povećava ocenu. (U stvari je obrnut slučaj, to umanjuje ocenu jer se broj posećenih stranica tretira kao denominator ako se u računanju ocene uzimaju u obzir i ponavljanja.) Da bi pružili studentima pravi uvid u njihov napredak u lekciji, prikazuju im se detalji o broju pitanja na koja su odgovorili tačno, broju posećenih stranica, i njihovu trenutnu ocenu na svakoj grani stranice

  Kada je prilagođeno rangiranje uključeno, student može ponovo posetiti pitanje ukoliko mu navigaciona putanja to dozvoljava, i ponovo zaraditi poen(e) za to pitanje, ukoliko je broj pokušaja veći od 1. Da bi sprečili ovo, podesite broj pokušaja na 1.
 22. Do završetka lekcije se stiže ili eksplicitno skačući na tu lokaciju ili skačući na sledeću stranicu sa poslednje (logički) stranice lekcije. Kada je prilagođeno rangiranje isključeno, kada se dosegne završetak lekcije, student dobija "Čestitamo!" poruku i prikazuje mu se njegova ocena. Ocena se izračunava po formuli (broj tačno odgovorenih pitanja / broj posećenih stranica) * ocena lekcije. Kada je prilagođeno rangiranje uključeno, ocena predstavlja procenat % ukupnih poena (npr. 3 poena zarađenih na lekciji vrednoj 3 poenta = 100% od 3 poena).
 23. Ukoliko završetak lekcije nije dosegnut a student jednostavno napusti lekciju, kada joj se ponovo vrati studentu se daje na izbor da ili počne ispočetka ili da nastavi lekciju tamo gde su dali poslednji tačan odgovor.
 24. Za lekciju koja dozvoljava ponavljanja, nastavnik ima izbor korišćenja najbolje ocene ili proseka ocena kao "finalne" ocene. Ta ocena se prikazuje na stranici Ocene, na primer.
 25. Stranice u grozdovima: grozd predstavlja skup pitanja od kojih se slučajnim odabirom može izabrati jedno ili više. Grozdovi bi se trebali završavati stranicom Kraj Grozda zarad najboljih rezultata (u drugim slučajevima studenti tretiraju stranicu Kraj Lekcije kao stranicu Kraj Grozda). Pitanja u okviru grozda se odabiraju slučajnim principom tako što izabiramo "Slučajno Pitanje unutar Grozda" kao skok. Pitanja u okviru grozda mogu imati vezu ili ka stranici Kraj Grozda kao izlaz iz grozda, ili vezu kao do sada nepregledanom pitanju unutar grozda, ili vezu kao bilo kojoj drugoj stranici u lekciji. Ovo takođe omogućava kreiranje scenarija sa slučajno odabranim elementom koristeći modul lekcija.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English