Mešanje

Ukoliko podesite ovu opciju na "Da", onda će redosled podpitanja biti izmešan svaki put kada student započne rešavanje testa koji sadrži ovo pitanje - obezbedite da opcija "Izmešaj unutar pitanja" u podešavanjima testa, bude postavljena na "Da".

Svrha ovoga je da se studentima malo oteža mogućnost da prepisuju jedni od drugih.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English