Izmešaj odgovore

Ako omogućite ovu opciju, redosled ponuđenih odgovora u okviru svakog pitanja će biti nasumično određen svaki put kad student pokuša da reši ovaj test.

Naravno, ovo se odnosi samo na pitanja kod kojih se prikazuje više mogućih odgovora i od studenta se očekuje da odabere jedno ili više tačnih rešenja, kao što je slučaj kod pitanja tipa višestrukog izbora ili onih sa uparivanjem odgovora.

Svrha svega ovoga je da se studentima makar malo oteža međusobno prepisivanje.

Ova opcija nije ni u kakvoj vezi sa korišćenjem slučajnih pitanja.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English