Izmešaj pitanja

Ako omogućite ovu opciju, redosled pitanja u testu će biti nasumično određen svaki put kad student pokuša da reši ovaj test.

Ova opcija nije ni u kakvoj vezi sa korišćenjem slučajnih pitanja, već se samo odnosi na redosled u kom se prikazuju već odabrana pitanja.

Svrha svega ovoga je da se studentima makar malo oteža međusobno prepisivanje.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English