Parametri za paket "IMS sadržaj"

  • Navigacioni bočni meni - Spisak linkova levo od sadržaja stranice
  • Sadržaj - Spisak linkova na početnoj strani, plus dugme za sadržaj (ako se prikazuju navigaciona dugmad)
  • Navigaciona dugmad - Dugmad Prethodno i Sledeće, plus opciona dugmad Sadržaj i Gore
  • Izostavi stranice podmenija - Izostaviti navigaciju u podmenijima
  • Dugme za pomeranje nagore - Dugme za povratak na navigaciju (nadređenog) odeljka

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English